Samenwerking voor Goede Longkankerzorg in de Regio Zuidwest-Nederland

In Nederland willen we dat elke patiënt met de diagnose longkanker de beste behandeling krijgt. Het Longkankernetwerk Zuidwest-Nederland is door de samenwerking tussen 19 ziekenhuizen het grootste regionale kankernetwerk van Nederland. Door gezamenlijke afspraken, afstemming in behandeling en ondersteuning in ons netwerk verbeteren wij de kwaliteit van de zorg voor patiënten. Het centraal expertisecentrum van ons netwerk is het Erasmus MC Kanker Instituut.

Animatie: Waarom zijn kankernetwerken onmisbaar voor trefzekere zorg?
Mogelijk gemaakt door het Citrienproject ‘Naar regionale oncologienetwerken’.

Hoe verloopt uw behandeling in het LongkankerNetwerk?

Binnen ons Longkankernetwerk werken we met een doorverwijzing stappenplan. Hieronder is te zien hoe dit in zijn werk gaat. De precieze invulling van de stappen kan per patiënt anders zijn. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van de ziekten. Ook kunnen de stappen verschillen door persoonlijke wensen en behandeldoel.

1

Aanmelding

Bij de eerste klachten zal u als eerste naar uw huisarts gaan. Indien nodig zal uw huisarts u doorsturen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

2

Diagnose

In het ziekenhuis zullen er een aantal onderzoeken plaats vinden. Deze onderzoeken zijn nodig voor het opstellen van een diagnose.

3

Overleg

Als de resultaten van uw onderzoeken binnen zijn zal uw behandelend arts gaan overleggen met specialisten van ziekenhuizen uit de regio. Tijdens dit overleg wordt uw diagnose vastgesteld en een behandelplan opgesteld.

4

Consult

De behandelend arts zal na het overleg met u de beste behandelmogelijkheden bespreken. Sommige behandelingen kunnen alleen plaats vinden in een expertisecentrum. Voor welke behandeling er wordt gekozen en waar deze gaat plaats vinden is een besluit wat jullie samen kunnen nemen.

5

Doorverwijzing

Mocht u doorverwezen worden naar een expertisecentrum, dan zal uw behandelend arts u aanmelden bij het expertisecentrum. In de regio Zuidwest-Nederland is dat het Erasmus MC Kankerinstituut. Het Erasmus MC zal u bellen om een afspraak te maken. Tussen de doorverwijzing en het eerste contact in het Erasmus MC zit maximaal 1 week.

6

Voorlichting

Tijdens uw eerste bezoek aan het Erasmus MC zal de longarts-oncoloog met u het behandeltraject doornemen. De longarts-oncoloog is gespecialiseerd in het behandelen van longkanker.

Bij uw eerste bezoek wordt u ingeschreven. Neem hiervoor uw geldige legitimatie en zorgpas mee.

7

Behandeling

Tijdens en na de behandeling vraagt de longarts-oncoloog en/of verpleegkundige regelmatig aan u hoe de behandeling verloopt. De specialisten van het Erasmus MC houden het regionale ziekenhuis en uw huisarts op de hoogte van uw voortgang.

8

Nacontrole

Het is mogelijk dat u na de behandeling terug kunt gaan naar een ziekenhuis in de buurt. Er kan in overleg ook worden gekozen om in het Erasmus MC te blijven.

Mocht u na uw behandeling bijwerkingen krijgen of uw bijwerkingen verergeren, aarzel dan niet om het Erasmus MC te bellen.