Samenwerking voor Goede Longkankerzorg in de Regio Zuidwest-Nederland

In Nederland willen we dat elke patiënt met de diagnose longkanker de beste behandeling krijgt. Het Longkankernetwerk Zuidwest-Nederland is door de samenwerking tussen 19 ziekenhuizen het grootste regionale kankernetwerk van Nederland. Door gezamenlijke afspraken, afstemming in behandeling en ondersteuning in ons netwerk verbeteren wij de kwaliteit van de zorg voor patiënten. Het centraal expertisecentrum van ons netwerk is het Erasmus MC Kanker Instituut.

Onze locaties