Wat is longkanker?

Longkanker is kanker van de longen. Het betekent dat cellen in de long ongeremd zijn gaan groeien en een klomp van cellen vormen (een tumor).

Elk jaar krijgen ongeveer 13000 mensen in Nederland longkanker. Patiënten kunnen last krijgen van onder andere kortademigheid, benauwdheid, hoesten, pijn en/of vermoeidheid. Longkanker kan voorkomen in verschillende vormen. Afhankelijk van de vorm en grootte van de cellen wordt een hoofdindeling gemaakt in kleincellig en niet-kleincellig longkanker. Het type longkanker is mede bepalend voor de behandeling die de patiënt krijgt.

Welke soorten longkanker zijn er?

Kleincellige longkanker

Small Cell Lung Cancer

Bij deze vorm van longkanker gaat het om hele kleine, kwetsbare cellen, die zich razendsnel delen. Hierdoor kunnen zij zich ook sneller door het lichaam verspreiden dan de niet-kleincellige soort. Vaak is de kleincellige longkanker dan ook al uitgezaaid op het moment dat er klachten ontstaan.

Niet-kleincellige longkanker

Non-Small Cell Lung Carcinoma

Bij niet-kleincellige longkanker gaat het om kanker in vrij grote cellen. Daarin zijn twee verschillende so