Adjuvant dendritic cell based immunotherapy (DCBI) after cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) for peritoneal mesothelioma.

Studiedetails

Type carcinoma: Peritoneaal mesothelioom
Stadium: n/a
Mutatie: -
Lijn:
Site: Erasmus MC
Contactgegevens:

long.oncologie@erasmusmc.nl

Website: https://-/

 Inclusiecriteria

 • Diagnose epitheliaal maligne peritoneaal mesothelioom (cyto-/histologisch bevestigd)
 • Patiënten moeten ambulant zijn (WHO-ECOG 0-1) en in stabiele medische conditie
 • Normale orgaanfunctie en bloedbeeld: (Hb ≥6 mmol/l, trombocyten ≥100 *109/l, neutrofielen ≥1.0 *109/l)
 • Patiënt moet in staat zijn frequent het Erasmus MC te bezoeken voor adequate follow up en vaccinaties

 Exclusiecriteria

 • Extra-abdominale metastasen
 • Huidig gebruik van steroïden of andere immunosuppressieve middelen (6 weken discontinuatie voor de eerste vaccinatie, m.u.v. profylactisch dexamethason bij chemotherapie)
 • Eerdere cytroreductieve chirurgie
 • Eerdere maligniteit m.u.v. basaalcelcarcinoom binnen tien jaar voor inclusie
 • Voorgeschiedenis van auto-immuunziekten of allogene orgaantransplantatie
 • Actieve of chronische infectie waaronder HIV en virale hepatitis
 • Ernstige chronische ziekte zoals COPD, hartfalen, nierinsufficiëntie of leverfunctiestoornis
 • Zwangerschap of borstvoeding
 • Schaaldierallergie

Meer studies

Een overzicht van alle lopende studies binnen het longkankernetwerk. Filter op type mutatie: