Wetenschappelijk onderzoek naar longkanker

Binnen het longkanker netwerk vindt er continu onderzoek plaats naar mogelijkheden om de longkanker zorg te verbeteren. Onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden zijn belangrijk voor de toekomst. Door de jaren heen hebben verschillende patiënten deelgenomen aan wetenschappelijke onderzoeken en op die manier bijgedragen aan de vooruitgang van de zorg voor patiënten met kanker.

Meedoen aan onderzoek

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek kan voor u als patiënt ook voordelen hebben. Tijdens onze onderzoeken krijgt u optimale begeleiding, wordt het ziektebeeld goed gemonitord en kunt u baat hebben bij de eventuele werking van het nieuwe medicijn. Niet alle onderzoeken vinden in elk ziekenhuis plaats. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek kan betekenen dat u wordt doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Wij willen benadrukken dat u hiertoe niet verplicht bent om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Veelgestelde vragen

Studies zijn onmisbaar om de behandeling van kanker nog verder te verbeteren en te zoeken naar nieuwe behandelmethoden en medicijnen. Zonder studies is er geen vooruitgang. Daarom wordt er door verschillende ziekenhuizen in ons longkankernetwerk (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie en radiotherapie bij tumoren opgezet en uitgevoerd.

Het aantal lopende oncologiestudies in ons longkankernetwerk ligt gemiddeld tussen de 5 en 15. Deze studies zijn gericht op de verschillende longkanker vormen. Zo zijn er studies die specifiek mesothelioom onderzoeken, of bijvoorbeeld niet-kleincellig longkanker.

Verder zijn er verschillende fasen bij wetenschappelijk onderzoek. Bij fase I studies wordt er een nieuwe behandeling voor het eerst bij mensen getest. Voorafgaand is de behandeling in het laboratorium en bij dieren getest. De fase I studies worden meestal uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers. Deelname aan een fase I studie is van groot belang omdat de resultaten van deze studie bepalend zijn voor de beslissing of er een fase II studie zal plaats vinden.

Bij een fase II studie is het hoofddoel om te onderzoeken of een nieuwe behandeling werkzaam is bij patiënten met een specifieke aandoening. Ook wordt er onderzocht wat de optimale dosis voor een behandeling is. Fase II studies zijn gecontroleerde onderzoeken. Dit houdt in dat er een vergelijking word gemaakt tussen de nieuwe behandeling en een placebo behandeling. De resultaten van de fase II studies zijn bepalend voor de beslissing of een fase III studie kan plaatsvinden.

Fase III studies zijn het meest belangrijk voor patiënten met een specifieke aandoening. Fase III studies hebben als hoofddoel om de behandeling beter te leren begrijpen. De werking en de effecten van de behandeling worden vergeleken met de bestaande behandelingen in de reguliere zorg. Bij fase III studies zijn een groot aantal patiënten betrokken. Dit kan betekenen dat sommige studies meerdere jaren lopen. Aan het einde van fase III-studies wordt er bekeken of de nieuwe behandeling effectief is en goedgekeurd kan worden.

Fase IV studies worden alleen uitgevoegd nadat ze zijn goedgekeurd. Deze fase is bedoelt om extra informatie te verkrijgen over de risico’s, bijwerkingen en optimaal gebruik. Dat de behandeling werkt is immers al in de eerdere fasen bewezen.

Ons longkankernetwerk probeert zo veel mogelijk studies in een samenwerkingsverband te organiseren. Dat wil zeggen dat de studie loopt in 1 of meerdere ziekenhuizen tegelijkertijd. Dit heeft als voordeel dat er meer patiënten met een bepaalde aandoening tegelijkertijd mee kunnen doen aan een studie. Echter, het openen van een studie in een ziekenhuis hangt af van de ervaring en kennis. Hierdoor kan niet elke studie in elk ziekenhuis gestart worden.

Voor veel patiënten biedt een klinische studie de beste behandelingsoptie. Een patiënt die deelneemt aan een fase III studie krijgt tenminste de standaardbehandeling, maar er is evenzeer kans op de behandeling waarvan op dat moment wordt onderzocht of deze beter is. Door deelname aan een studie krijgt de patiënt naast toegang tot nieuwe behandelingen, ook extra zorg en monitoring in expertise centra. Door die combinatie wordt een gunstig effect verkregen dat, zoals wetenschappelijk is aangetoond, zelfs tot een overlevingsvoordeel kan leiden. Tenslotte, ook al komt een behandeling in een studie een patiënt niet persoonlijk ten goede, deelname is van groot belang voor toekomstige patiënten met kanker.

Lopende wetenschappelijke studies:

Heeft u vragen over een van deze studies of wilt u meedoen? Meer informatie kunt u opvragen bij uw behandelend arts.

CARMEN-LC03

Type carcinoma: NSCLC met mutatie

Stadium:

Mutatie: CAE-CAM5 (wordt in prescreening bepaald)

Lijn: 2e/3e

Inclusiecriteria:

– Histologically or cytologically proven diagnosis of non-squamous NSCLC metastatic disease
– Progressive disease during or after platinum-based chemotherapy (at least 2 cycles).
– Having progressive disease during or after one immune checkpoint inhibitor
– Participant with EGFR sensitizing mutation or BRAF mutation or ALK/ROS alterations must be able to demonstrate progression of the disease on approved treatments for these conditions
– (ECOG) performance status 0-1

Star-121

Zimberelimab and Domvanalimab in Combination With Chemotherapy Versus Pembrolizumab With Chemotherapy in Patients With Untreated Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (STAR-121)

Type carcinoma: NSCLC zonder mutatie

Stadium: IV

Mutatie: -

Lijn: 1e

Inclusiecriteria:

  • Stadium IV NSCLC, Squamous and non-squamous
  • Negative test results for (EGFR) & (ALK)
  • Have not received prior systemic treatment for metastatic NSCLC. Participants who received adjuvant or neoadjuvant chemotherapy are eligible if the adjuvant/neoadjuvant chemotherapy was completed at least 12 months prior to the start of study treatment.
  • one biopsies and fine needle aspirates are not suitable tissues.
  • ECOG PS score 0 or 1