Wetenschappelijk onderzoek naar longkanker

Binnen het longkanker netwerk vindt er continu onderzoek plaats naar mogelijkheden om de longkanker zorg te verbeteren. Onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden zijn belangrijk voor de toekomst. Door de jaren heen hebben verschillende patiënten deelgenomen aan wetenschappelijke onderzoeken en op die manier bijgedragen aan de vooruitgang van de zorg voor patiënten met kanker.

Meedoen aan onderzoek

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek kan voor u als patiënt ook voordelen hebben. Tijdens onze onderzoeken krijgt u optimale begeleiding, wordt het ziektebeeld goed gemonitord en kunt u baat hebben bij de eventuele werking van het nieuwe medicijn. Niet alle onderzoeken vinden in elk ziekenhuis plaats. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek kan betekenen dat u wordt doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Wij willen benadrukken dat u hiertoe niet verplicht bent om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Veelgestelde vragen

Studies zijn onmisbaar om de behandeling van kanker nog verder te verbeteren en te zoeken naar nieuwe behandelmethoden en medicijnen. Zonder studies is er geen vooruitgang. Daarom wordt er door verschillende ziekenhuizen in ons longkankernetwerk (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie en radiotherapie bij tumoren opgezet en uitgevoerd.

Het aantal lopende oncologiestudies in ons longkankernetwerk ligt gemiddeld tussen de 5 en 15. Deze studies zijn gericht op de verschillende longkanker vormen. Zo zijn er studies die specifiek mesothelioom onderzoeken, of bijvoorbeeld niet-kleincellig longkanker.

Verder zijn er verschillende fasen bij wetenschappelijk onderzoek. Bij fase I studies wordt er een nieuwe behandeling voor het eerst bij mensen getest. Voorafgaand is de behandeling in het laboratorium en bij dieren getest. De fase I studies worden meestal uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers. Deelname aan een fase I studie is van groot belang omdat de resultaten van deze studie bepalend zijn voor de beslissing of er een fase II studie zal plaats vinden.

Bij een fase II studie is het hoofddoel om te onderzoeken of een nieuwe behandeling werkzaam is bij patiënten met een specifieke aandoening. Ook wordt er onderzocht wat de optimale dosis voor een behandeling is. Fase II studies zijn gecontroleerde onderzoeken. Dit houdt in dat er een vergelijking word gemaakt tussen de nieuwe behandeling en een placebo behandeling. De resultaten van de fase II studies zijn bepalend voor de beslissing of een fase III studie kan plaatsvinden.

Fase III studies zijn het meest belangrijk voor patiënten met een specifieke aandoening. Fase III studies hebben als hoofddoel om de behandeling beter te leren begrijpen. De werking en de effecten van de behandeling worden vergeleken met de bestaande behandelingen in de reguliere zorg. Bij fase III studies zijn een groot aantal patiënten betrokken. Dit kan betekenen dat sommige studies meerdere jaren lopen. Aan het einde van fase III-studies wordt er bekeken of de nieuwe behandeling effectief is en goedgekeurd kan worden.

Fase IV studies worden alleen uitgevoegd nadat ze zijn goedgekeurd. Deze fase is bedoelt om extra informatie te verkrijgen over de risico’s, bijwerkingen en optimaal gebruik. Dat de behandeling werkt is immers al in de eerdere fasen bewezen.

Ons longkankernetwerk probeert zo veel mogelijk studies in een samenwerkingsverband te organiseren. Dat wil zeggen dat de studie loopt in 1 of meerdere ziekenhuizen tegelijkertijd. Dit heeft als voordeel dat er meer patiënten met een bepaalde aandoening tegelijkertijd mee kunnen doen aan een studie. Echter, het openen van een studie in een ziekenhuis hangt af van de ervaring en kennis. Hierdoor kan niet elke studie in elk ziekenhuis gestart worden.

Voor veel patiënten biedt een klinische studie de beste behandelingsoptie. Een patiënt die deelneemt aan een fase III studie krijgt tenminste de standaardbehandeling, maar er is evenzeer kans op de behandeling waarvan op dat moment wordt onderzocht of deze beter is. Door deelname aan een studie krijgt de patiënt naast toegang tot nieuwe behandelingen, ook extra zorg en monitoring in expertise centra. Door die combinatie wordt een gunstig effect verkregen dat, zoals wetenschappelijk is aangetoond, zelfs tot een overlevingsvoordeel kan leiden. Tenslotte, ook al komt een behandeling in een studie een patiënt niet persoonlijk ten goede, deelname is van groot belang voor toekomstige patiënten met kanker.

Lopende wetenschappelijke studies:

Heeft u vragen over een van deze studies of wilt u meedoen? Meer informatie kunt u opvragen bij uw behandelend arts.

ACHILES

A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemoradiotherapy with chemoradiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer

Type carcinoma: SCLC

Stadium: I-III

Mutatie: n/a

Lijn: 1ste

Inclusiecriteria:

In de Achiles studie worden patiënten met kleincellig longkanker onderzocht.

Deze patiënten komen na de behandeling van chemotherapie en radiotherapie in aanmerking voor de behandeling met immunotherapie Atezolizumab. De werking en de effecten van de behandeling immunotherapie worden vergeleken met de bestaande behandelingen in de reguliere zorg.

Deze studie wordt ook gebruikt om middels onderzoek van weefsel, bloed en urine te analyseren welke patiënten met kleincellig longkanker baat hebben bij immuuntherapie. Voor deze patiëntengroep, waarin immuuntherapie tot op heden nog slechts een kleine rol speelt, is dit dus een zeer belangrijke studie om het effect van immuuntherapie bij kleincellig longkanker verder te onderzoeken.

AMGEN

A Phase 3 Multicenter, Randomized, Open
Label, Active-controlled, Study of AMG 510 Versus Docetaxel for the Treatment of Previously Treated Locally Advanced and Unresectable or Metastatic NSCLC Subjects With Mutated
KRAS p.G12C

Type carcinoma: NSCLC met mutatie

Stadium:

Mutatie: KRAS

Lijn: 2de

Inclusiecriteria:

In de fase III studie AMGEN worden patiënten met een inoperabele of metastatische NSCLC met KRAS p.G12C mutatie behandeld. In de studie worden patiënten gerandomiseerd tussen de behandeling met AMG 510 en een docetaxel behandeling. AMG 510 is een molecuul dat specifiek en onomkeerbaar de KRAS p.G12C gemuteerde eiwit remt.

Checkmate 77T

A Phase 3, Randomized, Double-blind Study of Neoadjuvant Chemotherapy plus Nivolumab versus Neoadjuvant Chemotherapy plus Placebo, followed by Surgical Resection and Adjuvant Treatment with Nivolumab or Placebo for Participants with Resectable Stage II-IIIB Non-small Cell Lung Cancer

Type carcinoma: NSCLC zonder mutatie

Stadium: II - IIIB

Mutatie:

Lijn: Neo-adjuvant

Inclusiecriteria:

In deze studie worden patiënten met niet-kleincellig longkanker onderzocht. Bij sommige patiënten kan de tumor worden weggesneden middels een operatie. Vaak worden deze patiënten voor de operatie behandeld met chemotherapie. Deze studie onderzoekt of de behandeling van immuuntherapie een positieve aanvulling is op de behandeling van chemotherapie voor de operatie. Na de operatie worden deze patiënten nog behandeld met immunotherapie of placebo. De werking van immuuntherapie wordt vergeleken met patiënten die  placebo krijgen na de operatie.

CHESS

A multicentre single arm phase II trial assessing the efficacy of immunotherapy, chemotherapy and stereotactic radiotherapy to metastases followed by definitive surgery or radiotherapy to the primary tumour, in patients with synchronous oligo-metastatic nonsmall cell lung cancer

Type carcinoma: NSCLC zonder mutatie

Stadium: IV

Mutatie: n/a

Lijn: 1ste

Inclusiecriteria:

Patiënten in deze studie hebben niet-kleincellig longkanker met beperkte uitzaaiingen (oligometastase).

De behandeling in deze studie bestaat uit immunotherapie gecombineerd met chemotherapie en radiotherapie. Patiënten die stabiel zijn krijgen een operatie of radiotherapie voor de primaire tumor.

ORCHARD

A Biomarker-Directed Phase 2 Platform Study in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer whose Disease has Progressed on First-Line Osimertinib Therapy (ORCHARD)

Type carcinoma: NSCLC met mutatie

Stadium:

Mutatie: EGFR

Lijn: 2de

Inclusiecriteria:

In de ORCHARD studie worden patiënten met niet-kleincellig longkanker met een EGFR mutatie onderzocht.

De reguliere eerstelijns behandeling voor niet-kleincellig longkanker met een EGFR mutatie is doelgerichte therapie (osimertinib). Bij patiënten waarbij tijdens de behandeling met osimertinib toch tumorgroei optreed komen in aanmerking voor deze studie, waarbij afhankelijk van het resistentie mechanisme een alternatieve (doelgerichte) therapie wordt gestart.

SAPPHIRE

A Randomized Phase 3 Study of Sitravatinib in
Combination with Nivolumab Versus Docetaxel in
Patients with Advanced Non-Squamous Non-Small Cell
Lung Cancer with Disease Progression On or After
Platinum-Based Chemotherapy and Checkpoint Inhibitor
Therapy

Type carcinoma: NSCLC zonder mutatie

Stadium: IV

Mutatie: geen

Lijn: 2de

Inclusiecriteria:

Deze fase III studie biedt een behandelmogelijkheid voor patiënten met stadium IV niet-plaveiselcel longcarcinoom, zonder bekende EGFR, ALK of ROS-1 mutatie, die progressieve ziekte hebben na 1e lijn chemo-immunotherapie of 1e lijn chemotherapie gevolgd door 2e lijn immuuntherapie. 

De immuuntherapie moet ten minste 4 maanden gegeven zijn zonder progressie op dat moment.

Patiënten worden gerandomiseerd tussen de combinatie van nivolumab met sitravatinib versus docetaxel. Sitravatinib draagt bij aan een minder immunosuppressieve tumor omgeving en zou daarmee het effect van nivolumab kunnen versterken.